ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Εγκύκλιοι αδειών 

Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς

 

 

Έντυπα αδειών Δ/ντών Σχολικών μονάδων/Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων/Ολιγοθεσίων προς τον Δ/ντή Εκπ/σης


Έντυπα αδειών εκπαιδευτικών προς την σχολική μονάδα


Έντυπα αδειών εκπαιδευτικών προς τον Δ/ντή Εκπ/σης


Άδειες ειδικού σκοπού

Αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα τέκνων έως τεσσάρων ετών

Αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας σε ευπαθείς ομάδες

Αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας για φροντίδα τέκνων που φοιτούν σε τμήμα που λειτουργεί εκ περιτροπής