ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Προσχολικής_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Προσχολικής_ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ψυχολόγων_ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  Ψυχολόγων_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ_ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΕΝ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΣΜΕΑΕ_ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΕΝ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΠΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΣΜΕΑΕ_ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ- ( ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)

ΓΕΝΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ- ( ΠΔΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_ΕΝ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ_ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_ΠΔΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 5184989 2022-2023_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 5184989 2022-2023_ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ _ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΣΜΕΑΕ + ΤΕ 2022-2023 ΠΔΕ-ΕΣΠΑ _ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΣΜΕΑΕ + ΤΕ 2022-2023 ΠΔΕ-ΕΣΠΑ 2021-2027 _ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΔ _ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες έχουν αναρτηθεί εδώ : https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes