ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ_

Αίτηση-συνάφειας-μεταπτυχιακών_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΜΕΑΕ

Αίτηση-αναγνώρισης-προυπηρεσίας_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΣΜΕΑΕ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΣΜΕΑΕ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΥΔ _ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ – ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔ

Αίτηση-αναγν-προϋπηρεσίας-2023-2024- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ -ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔ

Αίτηση-αναγνώρισης-συναφειας-μεταπτυχιακού- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ -ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ – ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΜΕΑΕ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_για-ιατρικές-βεβαιώσειςΣΕ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΜΗ-ΑΜΕΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ

 

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες έχουν αναρτηθεί εδώ : https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes