ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. ανακοινώνει τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδ. έτος 2022-2023. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τη σχετική δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από τη Δευτέρα 22.08.2022 έως και την Τετάρτη 24.08.2022 και ώρα  13:00. Λειτουργικά κενά Δήλωση…