ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών – Δημ. Σχολ. & Νηπιαγωγείο Δυτ. Φραγκίστας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αθήνα στις 3-6-2022 ΣΤ1-ΣΤ2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αθήνα στις 3-6-2022 Ε1-Ε2