ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών στη ΔΙΠΕ Ευρυτανίας ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση-αναγνώρισης-πρ﨨¨ϋπηρεσίας Αίτηση-συνάφειας-μεταπτυχιακών Δελτίο-Απογραφής αναπληρωτή Υπεύθυνη Δήλωση “σύνταξη’ Υπεύθυνη δήλωση αναπληρωτών