ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που προσέρχονται στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα, καθώς και τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, συμπληρωμένα, όπως αναγράφονται παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΑ

Καρτέλα υπαλλήλου

Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Αίτηση συνάφειας

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Υπεύθυνη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (σε σφραγισμένο φάκελο)

Πράξη ανάληψης μόνιμου στη ΔΙΠΕ

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Γενικής Αγωγής

Υπεύθυνη δήλωση

Πρωτόκολλο ορκωμοσίας

Πρωτόκολλο Διαβεβαίωσης

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση μακροχρόνιας άδειας (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου), να ενημερώσουν τη Διεύθυνσή μας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο:mail@dipe.eyr.sch.gr .

 

Author: ΔΙΠΕ