ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τις θέσεις που έλαβαν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας (αριθ. πρωτ. απόφασης Διευθυντή Π.Ε. Ευρυτανίας Φ.34/830/29.05.2024, ΑΔΑ: ΨΦ6Λ46ΝΚΠΔ-2Η4), ύστερα από την ικανοποίηση των αιτήσεών τους για…

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Εγκύκλιος – 6Α3Σ46ΝΚΠΔ-0ΜΥ Δημοτικό σχολείο αίτηση-δήλωση διευρυμένου Δημοτικό σχολείο – αίτηση για ολοήμερο Πίνακας  Α1_Α2 Εγκύκλιος – ΨΔΦΓ46ΝΚΠΔ-ΕΩΒ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Αίτηση- δήλωση  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

  Πρόσκληση οριστικής τοποθέτησης 2024_signed Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης προτιμήσεων Οργανικά κενά για οριστική τοποθέτηση 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ: 1.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΒΠ,3.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Εγκύκλιος Παράλληλης στήριξης –  ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ 1.Παράλληλη στήριξη ΠΙΝ 1 ΠΑΡ ΣΤΗΡ ΑΘΜΙΑ LOCKED ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_ΔΒ ΠΑΙΔΑΓ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΔΒ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ 2.Στήριξη από ΕΒΠ ΠΙΝ 2 ΕΒΠ ΑΘΜΙΑ LOCKED ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΒΠ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΔΒ…

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενούμενης θέσης Δ/ντή/ντριας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή/ντριας Υπόδειγμα_Υπεύθυνης_