ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμβούλια επιλογής – ΨΝ4Β46ΜΤΛΗ-Η7Ο Αίτηση Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 27.10.2022 έως Τετάρτη 02.11.2022.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τα τοπικά συμβούλια επιλογής της Στερεάς Ελλάδας ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27.10.2022 έως 02.11.2022

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΥΣΠΕ) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ψ5Υ846ΜΤΛΗ-Ε86 – Ανακήρυξη υποψήφιων υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2022-23 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 16.10.2022 έως 31.10.2022 μέσω του  online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών  και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr  Κατά την προθεσμία εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα και οι προσωρινά τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί στη ΔΠΕ Ευρυτανίας, προκειμένου να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε…