ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_signed Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης signed Αιτούντες μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή Αιτούντες μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ Αιτούντες μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΠΣΔ 2023-2024 Παράρτημα_Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ (1) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής…