ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΕ ΔΟΜΕΣ Ε.Α.Ε., ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδ. έτος 2022-2023 –  6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2022-2023 – ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ