ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 371 ΦΕΚ141/Α’/21.07.2022. ΦΕΚ 141/A’/21.07.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών – Δημ. Σχολ. & Νηπιαγωγείο Δυτ. Φραγκίστας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης μετά τις διακοπές του Πάσχα