ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ: 1.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΒΠ,3.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Εγκύκλιος Παράλληλης στήριξης –  ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ

1.Παράλληλη στήριξη

ΠΙΝ 1 ΠΑΡ ΣΤΗΡ ΑΘΜΙΑ LOCKED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_ΔΒ ΠΑΙΔΑΓ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΔΒ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

2.Στήριξη από ΕΒΠ

ΠΙΝ 2 ΕΒΠ ΑΘΜΙΑ LOCKED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΒΠ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΔΒ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

3.Στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή

ΠΙΝ 3 ΣΧ ΝΟΣ ΑΘΜΙΑ LOCKED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΔΒ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

 

Author: ΔΙΠΕ