ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΠΣΔ 2023-2024 Παράρτημα_Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατάρτιση πινάκων δεκτών και μη υποψηφίων υποδιευθυντών Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων_signed

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

6Λ8Η46ΝΚΠΔ-2Θ4_Επαναπροκήρυξη για την επιλογή Προϊσταμένων 2/Θ Δημοτικών Σχολείων   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρόσκληση Προισταμένων ολιγοθεσίων 9ΖΡ746ΝΚΠΔ-Χ3Ρ Υπόδειγμα αίτησης Υπεύθυνη δήλωση Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Εγκύκλιος Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρόσκληση-Προκήρυξη ΨΥ4Ψ46ΝΚΠΔ-ΛΛΣ Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα αίτησης Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Εγκύκλιος Υποδιευθυντών