ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/17.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αιτούμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν…

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 86/4547 2018)

Ειδική πρόσκληση_ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ  Ειδική Προκήρυξη ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΧΓΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

7251_28-11-2022 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

6ΟΚΠ46ΜΤΛΗ-14Θ_Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ευρυτανίας Αίτηση για χορήγηση ΠΥΜ υποψηφίων   Οδηγίες συμπλήρωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οριστικός κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης  _ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ_ΤΥΦΛΩΝ Οριστικός κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ Οριστικός κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης προς ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΑΣΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΠ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τελικό πρόγραμμα ημερίδας Πρόσκληση ημερίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

  Σε εφαρμογή της αριθ. 126425/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών αιτούντων οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης. Υποβολή ενστάσεων από 28.11.2022 έως 02.12.2022. Κατάλογος αιτήσεων για βελτίωση θέσης /οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Κατάλογος αιτήσεων για βελτίωση θέσης /οριστική…

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερίδα για την πρόληψη και την προστασία των παιδιών από διαφορές μορφές κακοποίησης Πρόγραμμα ημερίδας