ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (TEACHERS MINEDU)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διάλυσης της Bουλής, όλες οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών έχουν ανασταλεί και θα ζητηθεί ξανά εξαίρεση.

Παύουν να ισχύουν οι παλιές αποφάσεις.

Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου με νεότερη ανακοίνωση, όταν αποφασιστεί η εξαίρεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη συνακόλουθη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων.

Author: ΔΙΠΕ