ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης _ Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτούντων βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης -οριστικής τοποθέτησης – Γενική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_signed Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ Οριστικός πίνακας αιτούντων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης signed Αιτούντες μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή Αιτούντες μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ Αιτούντες μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΠΣΔ 2023-2024 Παράρτημα_Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος