ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ, ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που προσέρχονται στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα, καθώς και τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, συμπληρωμένα, όπως αναγράφονται παρακάτω: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ Καρτέλα υπαλλήλου Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Αίτηση συνάφειας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22.07.2022 (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23.07.2022 – ΑΔΑ:6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Υπουργικής Απόφασης, καλούνται τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1′ και Γ2′ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). Πρόσκληση Διορισμών 2022_2023 ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ Εγκύκλιος Διορισμών 2022_2023 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79