ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών – Δημ. Σχολ. & Νηπιαγωγείο Δυτ. Φραγκίστας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αθήνα στις 3-6-2022 ΣΤ1-ΣΤ2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αθήνα στις 3-6-2022 Ε1-Ε2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης μετά τις διακοπές του Πάσχα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες ,με τα στοιχεία και τα μόρια αιτούντων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οριστικής τοποθέτησης /βελτίωσης θέσης. Υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει έως 31.12.2021 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα από…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Γενικής ΣΜΕΑΕ Κωφών Σε ΣΜΕΑΕ_ΚΕΣΥ_ Αιτούντες οριστική τοποθέτηση_Βελτίωση θέσης