ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΞΕ-148517-2023-Πρόσκληση-μόνιμων-εκπαιδευτικών-Πρωτοβάθμιας-και-Δευτεροβάθμιας-Εκπαίδευσης-για-υποβολή-αιτήσεων-απόσπασης-στην-Περι

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4547/2018)

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική Πρόσκληση_Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά την ανακοίνωση των σχετικών ΦΕΚ διορισμού (1928 και 1930/τ. Γ’ /16.08.2022), καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας (Κτήρια ΟΑΕΔ – Περιοχή Προφήτης Ηλίας), από την Τετάρτη 17.08.2022 έως και την Τρίτη 23.08.2022 και από ώρα 10:00 έως…

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προθεσμία υποβολής: από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 12.11.2019 έως 25.11.2019 και ώρα 15:00 μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)