ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά την ανακοίνωση των σχετικών ΦΕΚ διορισμού (1928 και 1930/τ. Γ’ /16.08.2022), καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας (Κτήρια ΟΑΕΔ – Περιοχή Προφήτης Ηλίας), από την Τετάρτη 17.08.2022 έως και την Τρίτη 23.08.2022 και από ώρα 10:00 έως…

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προθεσμία υποβολής: από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 12.11.2019 έως 25.11.2019 και ώρα 15:00 μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)