ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας σύμφωνα με την αριθ. Φ.αποφ./4918/09.09.2022 (ΑΔΑ: 6Λ8546ΜΤΛΗ-Ξ4Κ) Αποφ. της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

  • Σταυρόπουλος Βασίλειος,  εκπ/κός κλ. ΠΕ70 , Διευθυντής Π.Ε. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον κ. Τσακνιά Ιωάννη, εκπ/κό κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενο του τμήματος Ε’ εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας
  • Αντωνίου Δημήτριος, εκπ/κός κλ. ΠΕ11 , Διευθυντής του 3ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Δρυστέλλα Δάφνη, εκπ/κό κλ. ΠΕ 60 , Προισταμένη του 3ου Νηπ/γείου Καρπενησίου
  • Καλαμπάκας Χρήστος, εκπ/κός κλ. ΠΕ11,ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του τη Δημητρίου Ευαγγελή -Μαρία, εκπ/κό κλ. ΠΕ70, Υποδιευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου
  • Μπίκα Αμαλία, εκπ/κό κλ. ΠΕ70, Υποδιευθύντρια του 1ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, με αναπληρώτριά της την Κορέντζελου Ασπασία Προϊσταμένη  του 4ου Νηπ. Καρπενησίου
  • Παρούτσας Διονύσιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος Σχολ. Δραστηριοτήτων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του τη Ζυγιάρη Ιωάννα, εκπ/κό κ.λ. ΠΕ70 του 4ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου