ΕΓΚΥΚΛΙΟΙΕγκύκλιοι Λειτουργίας Σχολικών μονάδων – Σχολ. έτος 2019-2020

Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής του σχολείου με τον Σύλλογο Διδασκόντων μεριμνούν:

  1. Για τη σωστή εφαρμογή της δράσης και την ενδεχόμενη διαμόρφωση του ΕΩΠΔ για την υποστήριξή της
  2. Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων με ανάρτηση των ημερομηνιών εφαρμογής της δράσης με τους ακόλουθους τρόπους: α) σε εμφανές σημείο του σχολείου, β)στην ιστοσελίδα του σχολείου, γ)με ενημερωτικό σημείωμα έντυπο ή ηλεκτρονικό
  3. Για την αποστολή του σχετικού πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.