Λειτουργικά κενά ΠΕ 60 Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής

Λειτουργικά κενά ΠΕ 60 Γενικής Αγωγής για την Α’ Φάση πρόσληψης Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Παρακαλούμε η δήλωση να αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr έως σήμερα Πέμπτη, 27.08.2020 στις 15.00  

Λειτουργικά κενά για τους νεοδιόριστους στην Ειδική Αγωγή

Λειτουργικά κενά για τους νεοδιοριζόμενους στην Ειδική Αγωγή Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/μενες να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη δήλωση έως σήμερα Τετάρτη, 26.08.2020.

Προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης – δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Έντυπο δήλωσης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης Σχολικές μονάδες ΔΙΠΕ Ευρυτανίας