ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ,ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-2022 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ Εγκύκλιος αναπληρωτών_ΕΕΠ/ΕΒΠ 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ (2)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσέρχονται στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα, καθώς και τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα, συμπληρωμένα,  όπως αναγράφονται παρακάτω : Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ08,ΠΕ60,ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ79.01

Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπ/κών ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ08,ΠΕ60,ΠΕ70 και ΠΕ79.01 που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 90497/Ε1/23.07.2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23.07.2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν), Υ.Α. /Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπ/σης….

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ

 Υ.Α. Διορισμών – Α΄ Φάση ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν Εγκύκλιος Διορισμών – Α΄ ΩΖΒ046ΜΤΛΗ-ΓΕ5 ΦΕΚ41/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ/29.07.2021

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας, που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας για το διδ. έτος 2021-2022

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας, που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας για το διδ. έτος 2021-2022