Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ / 24.12.2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις Δ/νσεις: από τη Δευτέρα 13.01.2020 έως και την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 14.00

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεσης εκπαιδευτικών για το σχολ. έτος 2019-2020

Κατάλογος αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή Κατάλογος αιτούντων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ Κατάλογος αιτούντων βελτίωσης θέσης / μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ    Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31.01.2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό…

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προθεσμία υποβολής: από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2019-2020 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 12.11.2019 έως 25.11.2019 και ώρα 15:00 μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολ. έτος 2019-2020. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) : από την Τετάρτη 28.08.2019 έως και τη Δευτέρα 02.09.2019.