Βιβλίο επισκεπτών

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Έντυπα που αφορούν τη διδασκαλία της Β΄Ξένης Γλώσσας στα Δημ. Σχολεία για το σχολ. έτος 2012-2013Διαβάστε περισσότερα: http://dipeyr.webnode.com/%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/
Δημιουργήστε τη δική σας ιστοσελίδα δωρεάν: http://www.webnode.com

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018-2019

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

____________________________________________________________________

Έντυπα που αφορούν τη διδασκαλία της Β΄Ξένης Γλώσσας στα Δημ. Σχολεία για το σχολ. έτος 2012-2013Διαβάστε περισσότερα: http://dipeyr.webnode.com/%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/
Δημιουργήστε τη δική σας ιστοσελίδα δωρεάν: http://www.webnode.com

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 2018

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΔΕ

ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΤΥΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 2018

 

Έντυπα που αφορούν τη διδασκαλία της Β΄Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΑΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΑΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Έντυπα που αφορούν αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΔΔΥ, Εκκλησιαστικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Έντυπα που αφορούν τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων καθώς και του Δημ. Σχολείου με ΕΑΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ