Βιβλίο επισκεπτών

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Δ)

Πέμπτη, 31.08.2017
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Τετάρτη 30.08.2017
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Τρίτη, 29.08.2017
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Δευτέρα, 28.08.2017
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Παρασκευή, 25.08.2017

Η προθεσμία δήλωσης περιοχών προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 25 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 (από το ΥΠΠΕΘ).

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Πέμπτη, 24.08.2017
Προθεσμία Υποβολής των Δηλώσεων από Πέμπτη 24.08.2017 έως και Δευτέρα 28.08.2017 (09.00).
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, Καραγιάννης Θεόδωρος τηλ. 22370 80241
Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων από Πέμπτη 24.08.2017 έως και Τετάρτη 30.08.2017 (09.00).
Πλήροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, Καραγιάννης Θεόδωρος τηλ. 22370 80241 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Παρασκευή, 28.07.2017

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 01.08.2017.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Δευτέρα, 24.07.2017


________________________________________________________________
________________________________________________________________
Τετάρτη, 19.07.2017


Αποκλειστική προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων από Τετάρτη, 19.07.2017 έως και Παρασκευή 21.07.2017 (15.00΄)
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, Καραγιάννης Θεόδωρος τηλ. 22370 80241.