Βιβλίο επισκεπτών

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στο χώρο αυτό όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να αναρτούν τις εργασίες τους.

 

Τετάρτη, 04.01.2017: Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη.

Αναστασιάδης Π. (Επιμέλεια). (2017). Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) .   ISBN: 978 - 960 - 86972 - 2 – 9

http://www.edivea.org/web2st.html

__________________________________________________________________________

Βασιλική Λάππα, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

" Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής και Ανθεκτικότητας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης "