Βιβλίο επισκεπτών

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-2019

Τετάρτη, 30.05.2018

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Λογότυπο ΕΣΠΑ     

Υπόδειγμα 1 (Αίτηση)     Υπόδειγμα 2 (Διαβιβαστικό)     Υπόδειγμα 3 (Παιδ. Έκθεση)

Πίνακας 1   Πίνακας 2   Πίνακας 3

__________________________

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018

 Δευτέρα,29.05.2017

Σχετικά έντυπα: Αίτηση          Διαβιβαστικό         Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ

__________________________

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017

 Παρασκευή, 03.06.2016:

 Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2016-2017.

 Βεβαίωση φοίτησης       Αίτηση γονέα

___________________________

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016

Τρίτη, 09.06.2015

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2015-2016

___________________________

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Παρασκευή, 06.06.2014:

___________________________

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2013-2014

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ