Βιβλίο επισκεπτών

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αρχική σελίδα ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣΔ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣΔ


Παρασκευή, 25.11.2016:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ μέσω τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ (meeting.sch.gr)