Βιβλίο επισκεπτών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Επιλογή υποψήφιων Προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 2/Θ Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Ευρυτανίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Ευρυτανίας

ΦΕΚ. 2296/τ.Β΄/23.10.2015                                

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση