Βιβλίο επισκεπτών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

 

Παρ. 16.06.2017
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Τρίτη, 13.06.2017

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων από Τρίτη 13.06.2017 έως και Πέμπτη 15.06.2017 (15.00)
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, Καραγιάννης Θεόδωρος τηλ. 22370 80241
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Τετάρτη, 31.05.2017
        Αίτηση Υποψηφίου                   Υπεύθυνη Δήλωση
Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 01.06.2017 έως και Τρίτη 06.06.2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Καραγιάννης Θεόδωρος (Γραμματεία ΠΥΣΠΕ, τηλ. 22370 80241)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2015

Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ. 50/τ.Α΄/14.05.2015)

Εγκύκλιος ΥΠΟΠΑΙΘ επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Ευρυτανίας

Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (25 Μαΐου 2015)

Διευκρινιστική εγκύκλιος 2

Διευκρινιστική εγκύκλιος 3

Διευκρινιστική εγκύκλιος 4 (Χρονοδιάγραμμα)

Διευκρινιστική εγκύκλιος 6

Πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Τελικός πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (μετά τις ενστάσεις)

Διευκρινιστική εγκύκλιος 8

Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων