Βιβλίο επισκεπτών

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018Παρασκευή, 09.11.2018:

Αποτελέσματα εκλογών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ)


Τρίτη, 02.10.2018:

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας.


Πέμπτη, 06.09.2018:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.                    Κατάθεση συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων έως Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Με το αριθμ. Φ.350/67/154274/Ε3/18.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΜ74653ΠΣ-ΨΣ1) έγγραφο του ΥΠΠΕΘ παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και την Πέμπτη 27.09.2018.

 

Πέμπτη, 13.09.2018: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν το αργότερομέχρι την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018.

_______________________________________________________________________________

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

 

Δευτέρα, 07.11.2016:

Αποτελέσματα εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ)


Παρασκευή, 07.10.2016:

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας


Τρίτη, 20.09.2016:

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία κατάθεσης συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016


Τετάρτη, 14.09.2016:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατάθεση συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων έως Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016.

______________________________________________________________________________


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014

 

Πέμπτη, 18.09.2014:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Κατάθεση συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων έως Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014.