Βιβλίο επισκεπτών

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

 


 

Δευτέρα, 07.11.2016:

Αποτελέσματα εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ)


Παρασκευή, 07.10.2016:

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας


Τρίτη, 20.09.2016:

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία κατάθεσης συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016


Τετάρτη, 14.09.2016:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατάθεση συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων έως Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016.

______________________________________________________________________________


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014


 

Πέμπτη, 18.09.2014:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Κατάθεση συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων έως Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014.