Βιβλίο επισκεπτών

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2014

Σχετική Υ.Α.    Ονομαστική κατάσταση μετατιθέμενων εκπαιδευτικών

Μετά από την δημοσίευση των μεταθέσεων ευχόμαστε στους μετατιθέμενους από την ΔΠΕ Ευρυτανίας ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ στη νέα τους περιοχή και καλωσορίζουμε  τους μετατιθέμενους από άλλες περιοχές, τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ευελπιστούμε σε ΓΝΗΣΙΑ, ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Πρόσκληση Διευθυντή ΔΠΕ Ευρυτανίας με τις κενές οργανικές θέσεις στη ΔΠΕ Ευρυτανίας. Αποκλειστική ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων τοποθέτησης έως και Τρίτη, 15.07.2014. Έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας