Βιβλίο επισκεπτών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2016-2017

Τρίτη, 19.07.2016:

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.

Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Τρίτη, 19.07.2016 έως και Δευτέρα, 25.07.2016

______________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 12.07.2016:


Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Τρίτη, 12.07.2016 έως και Τρίτη, 19.07.2016
___________________________________________________________________________________

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2015-2016

Εγκύκλιος για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων υποψήφιων εκπαιδευτικών 2015-2016

Παράρτημα Ι     Παράρτημα ΙΙ

Αποκλειστική προθεσμία από: Δευτέρα, 29.06.2015 έως και Παρασκευή, 03.07.2015

 

 

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016.

Έντυπο αίτησης       Πίνακας επάρκειας Braille

Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Πέμπτη, 13.08.2015 έως και Παρασκευή, 21.08.2015


___________________________________________________________________________________


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2014-2015

 

Υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη στους πίνακες

Από Παρασκευή, 22.08.2014 έως και Τρίτη, 26.08.2014


__________________________________________________________________________________


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2013-2014

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

είναι από Δευτέρα, 12.08.2013 έως και Πρασκευή, 23.08.2013.

Από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης