Βιβλίο επισκεπτών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2018-2019

 

Πέμπτη, 12.04.2018

 

 


 

 


 

___________________________________________________________________________________________

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2017-2018

Τετάρτη, 26.04.2017

        Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης        Έντυπο αίτησης ΕΕΠ         Έντυπο αίτησης ΕΒΠ


Πέμπτη, 13.04.2017

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

___________________________________________________________________________________

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2016-2017

Τρίτη, 19.07.2016:

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.

Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Τρίτη, 19.07.2016 έως και Δευτέρα, 25.07.2016

______________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 12.07.2016:


Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Τρίτη, 12.07.2016 έως και Τρίτη, 19.07.2016
___________________________________________________________________________________

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2015-2016

Εγκύκλιος για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων υποψήφιων εκπαιδευτικών 2015-2016

Παράρτημα Ι     Παράρτημα ΙΙ

Αποκλειστική προθεσμία από: Δευτέρα, 29.06.2015 έως και Παρασκευή, 03.07.2015

 

 

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016.

Έντυπο αίτησης       Πίνακας επάρκειας Braille

Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων από Πέμπτη, 13.08.2015 έως και Παρασκευή, 21.08.2015


___________________________________________________________________________________


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2014-2015

 

Υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη στους πίνακες

Από Παρασκευή, 22.08.2014 έως και Τρίτη, 26.08.2014


__________________________________________________________________________________


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2013-2014

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

είναι από Δευτέρα, 12.08.2013 έως και Πρασκευή, 23.08.2013.

Από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης