Βιβλίο επισκεπτών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΣΠΕ

ΝΟΜΟΣ 1566/85

Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ. 45,τ.Α΄/08.03.1996) Περί μεταθέσεων

Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ. 94,τ.Α΄/22.05.1997) Περί μεταθέσεων

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 3848/2010

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ν.3467/2006

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛ. ΚΩΔΙΚΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3861/2010

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/τ.Α΄/13.07.2010)

ΤΥΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4024/2011

Ν.4115/13 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΟΠΠΕΠ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν.4057/12

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 4093/12

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       (ΦΕΚ. 614/τ.Β΄/15.03.2013)

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ       (ΦΕΚ. 83/τ.Α΄/09.04.2013)

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΦΕΚ. 1497/τΑ΄/01.11.2005

Τροποποίηση του παραπάνω: ΦΕΚ. 2104/τΒ΄/07.10.2013

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ: ΦΕΚ. 240/τΑ΄/05.11.2013 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΦΕΚ. 2769/τΒ΄/02.12.2011

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΦΕΚ. 1449/τ.Β΄/14.06.2013

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:                                                                                           (Ν. 4210/2013 - ΦΕΚ. 254/τ.Α΄/21.11.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ.928/τ.Β'/14.04.2014)

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άδεια Εισόδου Μέσων Ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες

Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων (Ν.4440/2016, άρθρο 31) (ΦΕΚ. 224/τ.Α΄/02.12.2016)


ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 3027/2002

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 1          ΕΝΤΥΠΟ 2       ΕΝΤΥΠΟ 3      ΕΝΤΥΠΟ 4         ΕΝΤΥΠΟ 5

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΜΕΑΕ - ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Ν.117/τ.Α΄/21.09.1982: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

Ν.2817/τ.Α΄/14.03.2000: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑμΕΑ

Ν.449/τ.Β΄/03.04.2007:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

ΦΕΚ: 199/τ.Α΄/2008: ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ν.1319/τ.Β΄/10.10.2002: ΕΝΤΑΞΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ

Π.Δ.462. Ν.171/τ.Α΄/11.11.1991: ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ν.2105/τ.Β΄/30.10.2007:  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Π.Δ. 152/τ.Α'/05.11.2013: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΔΕΥ) ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν. 4264/14 (ΦΕΚ. 118/τ.Α΄/15.05.2014) άρθρο 46: Λειτουργία ΕΔΕΑΥ