Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού στις σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοιού στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ / 24.12.2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις Δ/νσεις: από τη Δευτέρα 13.01.2020 έως και την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 14.00

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεσης εκπαιδευτικών για το σχολ. έτος 2019-2020

Κατάλογος αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή Κατάλογος αιτούντων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ Κατάλογος αιτούντων βελτίωσης θέσης / μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ    Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31.01.2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό…

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προθεσμία υποβολής: από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας