ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τις θέσεις που έλαβαν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας (αριθ. πρωτ. απόφασης Διευθυντή Π.Ε. Ευρυτανίας Φ.34/830/29.05.2024, ΑΔΑ: ΨΦ6Λ46ΝΚΠΔ-2Η4), ύστερα από την ικανοποίηση των αιτήσεών τους για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης εντός ΔΠΕ Ευρυτανίας, όπως καταρτίστηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας (Πράξη 8/29.05.2024), μετά από την εξέταση των αιτήσεων και τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης

Εναπομείναντα οργανικά κενά

 

Author: ΔΙΠΕ