ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες αιτούντων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωση θέσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής, μετά και την εξέταση των ενστάσεων.

 

Οριστικός κατάλογος αιτούντων οριστικής τοποθέτησης – βελτίωση θέσης_Γενική Αγωγή

Οριστικός κατάλογος αιτούντων οριστικής τοποθέτησης_Ειδική Αγωγή

Author: ΔΙΠΕ