ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τη σχετική δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από τη Δευτέρα 22.08.2022 έως και την Τετάρτη 24.08.2022 και ώρα  13:00.

Λειτουργικά κενά

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Γενικής Αγωγής

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής

Author: ΔΙΠΕ