ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσέρχονται στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα, καθώς και τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα, συμπληρωμένα,  όπως αναγράφονται παρακάτω :

Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών πρόσληψης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών

Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Καρτέλα υπαλλήλου

Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας

Υπεύθυνη δήλωση

 

 

Author: ΔΙΠΕ