ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Κτίρια ΟΑΕΔ – Περιοχή Προφήτης Ηλίας

Τ.Κ. – Πόλη: 36100 – Καρπενήσι

Ηλ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: mail@dipe.eyr.sch.gr

Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://dipe.eyr.sch.gr

 

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ρόγκα Ευαγγελία

Τηλ. Fax: 2237080243

Τμήμα Α΄ Διοικητικού (τηλ. Fax: 2237080782)
Αναπλ. Προϊσταμένη: Αζακά Ελένη

Γραμματεία: Στάχτιαρη Αναστασία: Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 – Νηπιαγωγών

 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 

Τμήμα Β΄ Οικονομικού (τηλ. Fax: 2237080782)           mail: misthod@dipe.eyr.sch.gr
Κοντογεώργος Σπυρίδων

Ανατζούτσουλα Ευαγγελία

ΠΕ Διοικητκού – Οικονομικού

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού (Τηλ. Fax: 2237080241)
Αναπλ. Προϊσταμένη: Παπαδήμου Βασιλική ΠΕ Διοικητικού
Γραμματεία: Μπαρμπάκου Μένια

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 – Νηπιαγωγών
Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Τηλ.: 22370 80241/ Fax: 2237080242)
Προϊστάμενος: Ιωάννης Δ. Τσακνιάς

Γραμματεία: Μπαρμπάκου Μένια

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 – Δασκάλων

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων: Παρούτσας Διονύσιος: Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – Δασκάλων